Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2012

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣΤΙΧΑΣ : Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα


Καλά νέα έχουμε για το μουσείο μαστίχας, αφού τα ασφαλιστικά μέτρα που είχαν κατατεθεί από τεχνική εταιρεία των Αθηνών ενάντια στην δημοπρασία που είχε γίνει προ διμήνου απορρίφθηκαν.
Μετά απ' αυτό ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής, το ποσό της οποίας προβλέπεται να είναι κοντά στα 9 εκατομμύρια ευρώ.