ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ τον ΔΗΜΟ ΧΙΟΥ
Κάντε click στο παρακάτω link

http://et.diavgeia.gov.gr/f/chios_municipality/ada/45%CE%A8%CE%92%CE%A9%CE%97%CE%9D-%CE%98%CE%A3%CE%99