Κυριακή, 11 Απριλίου 2010

ΜΕΣΤΑ - ΨΑΡΑ - ΛΑΥΡΙΟ

Επειδή ο πολύς κόσμος δεν το γνωρίζει, σας ενημερώνουμε ότι η NEL Lines με το πλοίο "Παναγιά Θαλασσινή" εκτελεί το δρομολόγιο ΜΕΣΤΑ - ΨΑΡΑ - ΛΑΥΡΙΟ και το αντίστροφο, 3 φορές την εβδομάδα σε 6:30 ώρες μόνο, και με πολύ φθηνότερο εισιτήριο.

Είναι πολύ σημαντικό για όλους μας να υποστηρίξουμε αυτή την γραμμή, μιάς και δημιουργεί αναπτυξιακές προοπτικές για όλο το νησί μας.