Παρασκευή, 9 Απριλίου 2010

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ : ΟΛΟ ΤΟ ΝΗΣΙ 1 ΔΗΜΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ



Αυξημένες αρμοδιότητες θα δοθούν στους νησιωτικούς δήμους με το σχέδιο «Καλλικράτης» για τη διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας που αναμένεται εντός των επόμενων ημερών να δοθεί στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις προθέσεις του υπουργείου Εσωτερικών είναι να δημιουργηθεί σε κάθε νησί ένας δήμος-κυβερνείο με στόχο την άμεση εξυπηρέτηση του νησιώτη στον τόπο κατοικίας του, αλλά και την καλύτερη πρόσβασή του σε όλους τους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης.

Κύκλοι του υπουργείου Εσωτερικών τονίζουν μάλιστα ότι οι αρμοδιότητες των νησιωτικών δήμων θα είναι περισσότερες σε σχέση με αυτές των ηπειρωτικών, καθώς στο σχέδιο θα υπάρχει ειδική πρόβλεψη για την υποστήριξη των μικρών νησιωτικών δήμων, οι οποίοι θα μπορούν να ασκούν ορισμένες μόνο από τις αρμοδιότητες αυτές που στην υπόλοιπη Ελλάδα ασκούνται από την περιφέρεια.

Ειδικότερα, στους νησιωτικούς δήμους αναμένεται να μεταφερθούν επιπλέον αρμοδιότητες στους τομείς Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής, Εξυπηρέτησης του Πολίτη, Υγείας και Πρόνοιας, Μεταφορών και Δημοσίων Εργων.

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στην ενίσχυση των νησιωτικών δήμων με αρμοδιότητες που αφορούν τους τομείς της Γεωργίας, της Κτηνοτροφίας, του Εμπορίου, αλλά και της Απασχόλησης.

Αλλωστε το σχέδιο για τη διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας προβλέπει τη μεταφορά τόσο των αρμοδιοτήτων όσο και των υπηρεσιών από την καταργούμενη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση στον δήμο, με τη διασφάλιση ωστόσο των διοικητικών, οργανωτικών, τεχνικών και οικονομικών προϋποθέσεων για την άσκησή τους.

Η ενίσχυση των αρμοδιοτήτων θα συνοδευτεί παράλληλα με μεταβίβαση πόρων, προσωπικού, αλλά και υποδομών της καταργούμενης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών προς τους νέους νησιωτικούς δήμους.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των νησιωτικών δήμων με περισσότερες αρμοδιότητες, κύκλοι του υπουργείου Εσωτερικών επισημαίνουν πως σε κάθε νησί θα δημιουργηθεί ένας δήμος. Η δημιουργία των δήμων-κυβερνείων δεν θα γίνει- σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες- με αυστηρά πληθυσμιακά κριτήρια, αλλά θα ληφθούν υπ΄ όψιν και άλλα, όπως για παράδειγμα η συγκοινωνιακή σύνδεση ιδιαίτερα των μικρών νησιών με τα μεγαλύτερα. Για παράδειγμα, τα Αντικύθηρα, αν και έχουν μόλις 80 κατοίκους, θα αποτελέσουν έναν ξεχωριστό δήμο και δεν θα συνενωθούν με τον κοντινότερο δήμο, δηλαδή τα Κύθηρα, λόγω της απόστασης και της κακής συγκοινωνιακής σύνδεσης. Αντίστοιχη πρόβλεψη, σύμφωνα με υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών, θα υπάρχει και για άλλα απομονωμένα νησιά.

Ειδική πρόβλεψη για τους μικρούς νησιωτικούς δήμους θα υπάρξει στο σχέδιο «Καλλικράτης» και για το προσωπικό τους, καθώς θα προβλέπεται η στελέχωση με εκπαιδευμένους και έμπειρους υπαλλήλους, οι οποίοι θα προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προς τους πολίτες. Επίσης, για την καλύτερη πρόσβαση και εξυπηρέτηση των νησιωτών θα εφαρμοστούν κατά προτεραιότητα οι αρχές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει το υπουργείο Εσωτερικών και στην τουριστική ανάπτυξη και προβολή των νησιωτικών δήμων. Για τον σκοπό αυτό, το σχέδιο θα προβλέπει τη συγκρότηση ειδικής επιτροπής για την τουριστική προβολή των νησιωτικών δήμων.

ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Θα μεταβιβαστούν και οι πόροι, το προσωπικό και οι υποδομές της καταργούμενης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης


Και ισχυρός τοπικός αντιδήμαρχος

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ αρμοδιότητες θα έχουν και οι τοπικοί αντιδήμαρχοι, καθώς σε κάθε δήμο που θα συνενωθεί στο πλαίσιο του νησιωτικού δήμου θα αντιστοιχεί και ένας τοπικός αντιδήμαρχος, ο οποίος θα είναι πρόεδρος των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων. Θα έχει επιπλέον αρμοδιότητες, όπως για παράδειγμα αδειοδότηση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Με το σχέδιο «Καλλικράτης» θα προβλέπεται πως όσοι νησιωτικοί δήμοι δημιουργηθούν από εκτεταμένες συνενώσεις, θα συγκροτήσουν τοπικά συμβούλια στα οποία θα αποδοθούν οι αντίστοιχες αρμοδιότητες που ασκούν τα σημερινά διαμερισματικά συμβούλια των μεγάλων δήμων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τοπικά συμβούλια θα είναι κατ΄ ελάχιστον τριμελή, ανεξαρτήτως μεγέθους του νησιωτικού δήμου που θα προκύψει από εκτεταμένες συνενώσεις. Για τη χάραξη και άσκηση πολιτικών ιδίως στις νησιωτικές περιοχές αναμένεται να συσταθεί Ερευνητικό Ινστιτούτο Νησιωτικής Πολιτικής. Τέλος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η εκλογή των περιφερειακών συμβούλων στις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου θα γίνεται με βάση των όρια των σημερινών Επαρχείων.

Πηγή : http://www.tanea.gr/