Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ : ΕΘΙΜΟ ΠΥΡΓΟΥΣΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥΟ μορφωτικός σύλλογος Πυργίου "Γ. Θεοτοκάς" ενημερώνει οτι ξεκινάει τις προετοιμασίες για την αναβίωση του εθίμου των αποκριών "Πυργουσικος γάμος. 


Σας παρακαλούμε για μια πρώτη συμμετοχή -επαφή . 
Κρίνεται αναγκαίο η συμμετοχή όλων μας. Επικοινωνία με τα μέλη του συλλόγου Α. Κούτελου , Β. Κωστάζου , Γ. Σεράφη , Α. Θεοτοκά Π. Κούγιαβλου , Κ. Κολόμβου , Μ. Κούτελου , Μ. Λεράκη