Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2012

Βοσκοτόπια : ΟΧΙ από την Δημοτική Κοινότητα Πυργίου στην ανεξέλεγκτη βόσκηση

Με ομόφωνη απόφαση του, το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πυργίου γνωμοδότησε σχετικά με την χρήση γης για κτηνοτροφική εκμετάλλευση, για τις περιοχές που ανήκουν στα γεωγραφικά όρια του Πυργίου μετά και τις τελευταίες καταστροφικές πυρκαγιές. Είναι φανερό ότι οι περιοχές που γνωμοδοτούνται είναι κατά πολύ περιορισμένες μετά την τεράστια πυρκαγιά του Αυγούστου, αλλά και την αύξηση των Γεωργικών εκμεταλλεύσεων μαστίχας.
Παρακάτω επισυνάπτουμε την απόφαση όπως ψηφίσθηκε ΟΦΩΝΑ από το συμβούλιο της Κοινότητας Πυργίου, με τις περιοχές και τις αντίστοιχες εκτάσεις οι οποίες παραχωρούνται για κτηνοτροφική εκμετάλλευση.