Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΓΩΓΩΝ :Προσβολή της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου εφόσον μ' αυτήν βλάπτονται οι μαστιχοπαραγωγοί.

Πραγματοποιήθηκε απόψε στο Πυργί η Συνέλευση των Μαστιχοπαραγωγών του Συνεταιρισμού Πυργίου, με μοναδικό θέμα τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης βόσκησης, και της οριοθέτησης βοσκοτόπων εντός μαστιχοκαλλιεργειών και καμένων περιοχών.
Στην συνέλευση εκτός των μαστιχοπαραγωγών παρευρέθηκε ο Αντιδήμαρχος Χίου Κος Στεφάνου, καθώς και οι πρόεδροι των όμορων Συνεταιρισμών Αρμολίων κος Ρικανιάδης και των Ολύμπων Κος Χαλκιάς. Επίσης παρόντες ήταν ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας κος Κούτελος και των Ολύμπων κος Μάκκος.
Οι συνέλευση διήρκεσε πέραν των 2 ωρών και τον λόγο πήραν πολλοί μαστιχοπαραγωγοί οι οποίοι εξέφρασαν τις απόψεις τους, και έθεσαν ερωτήματα στον Κο Στεφάνου σχετικά με τα βοσκοτόπια.
Μετά από μια ειλικρινή συζήτηση και αφού διευκρινήσθηκαν αρκετά θέματα που αφορούν το καθεστώς της μαστιχοκαλλιέργειας και τις βλαπτικές συνέπειες της άκριτης βόσκησης , η συζήτηση ολοκληρώθηκε με την υπόσχεση ότι δεν θα οριοθετηθούν βοσκοτόπια εντός ιδιωτικών καλλιεργειών μαστίχας αλλά και μέσα στα καμμένα.
Μάλιστα καταγγέλθηκε απ' όλους η πρόθεση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου να οριοθετήσει βοσκότοπους στην ευρύτερη περιοχή της Νότιας και Νοτιοδυτικής Χίου, την στιγμή που ακόμα είναι ανοιχτές οι πληγές από την μεγάλη φωτιά του καλοκαιρίου.

Η συνέλευση των μαστιχοπαραγωγών ολοκληρώθηκε με την ομόφωνη απόφαση να προσβληθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου για την οριοθέτηση βοσκοτόπων εφ' όσον σ' αυτή περιλαμβάνονται και δίδονται εκτάσεις προς βόσκηση οι οποίες βλάπτουν τους μαστιχοπαραγωγούς ή  είναι εντός των καμμένων