Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2012

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣΤΙΧΑΣ : Ένα έργο πνοής στην Νότια Χίο


Μουσείο Μαστίχας Χίου
Ταυτότητα πράξης
ΕΣΠΑ 2007 – 2013
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»
Πράξη: Μουσείο Μαστίχας Χίου
Δημόσια Δαπάνη: 9,234,800.00€
Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2011ΣΕ0118015
Δικαιούχος: Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς

Περιγραφή
Το Μουσείο Μαστίχας Χίου χωροθετείται στη Νότια Χίο, στην περιοχή των Μαστιχοχωρίων. Η παρούσα πράξη έχει ως αντικείμενο τη διαμόρφωση του μουσειακού κελύφους και του περιβάλλοντος χώρου και την εγκατάσταση σε αυτά της μόνιμης έκθεσης και των συμπληρωματικών / βοηθητικών χώρων και υπηρεσιών, καθώς και τις ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας για το έργο. Η μόνιμη έκθεση πραγματεύεται τη μαστίχα Χίου ως μοναδικό προϊόν. Στοχεύει να αποτυπώσει την τεχνική της παραδοσιακής καλλιέργειας, να παρουσιάσει την ιστορία του προϊόντος, την εξέλιξη της προβιομηχανικής και βιομηχανικής τεχνολογίας για την παραγωγή, εκμετάλλευση και διάθεση της μαστίχας, και να αναδείξει τις ποικίλες της χρήσεις.