Τρίτη, 20 Μαΐου 2008

ΕΣΥ ΕΦΑΓΕΣ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ ΣΗΜΕΡΑ?ΠΡΟΣΟΧΗ...ΣΤΟ ΤΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΟΥΜΕ!!!!
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!!!!


ΜΕΤΑ ΤΑ 10mg ΠΕΡΝΑΣ ΚΤΕΟ
================================================================

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 19-05-2008

Συνέχεια ενημέρωσης σχετικά με την ύπαρξη ορυκτελαίων σε ηλιέλαιο προερχόμενο από την Ουκρανία

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ενημερώθηκε σήμερα 19/05/08 από το Γενικό Χημείο του Κράτους, αρμόδια αρχή διενέργειας ελέγχων κατά το στάδιο της εισαγωγής προϊόντων από τρίτες χώρες, ότι δείγμα ηλιελαίου ουκρανικής προέλευσης που εξετάστηκε τώρα, μετά τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, για πιθανή επιμόλυνση από ορυκτέλαιο, βρέθηκε να είναι επιμολυσμένο. Το φορτίο (3060 tn) έφτασε στην Ελλάδα (τελωνείο Χαλκίδας) στις 17 Μαρτίου 2008 με το πλοίο «Kazan» και εισήχθη από την εταιρεία SOYA HELLAS Α.Ε. Η εταιρεία ενημερώθηκε αμέσως από τον ΕΦΕΤ προκειμένου να προβεί σε απόσυρση/ανάκληση των σχετικών ποσοτήτων. Επίσης, ο ΕΦΕΤ ενημέρωσε σήμερα και ώρα 18:30 μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το ανωτέρω συμβάν, καθότι το συγκεκριμένο πλοίο δεν συμπεριλαμβανόταν στις μέχρι σήμερα ενημερώσεις. Ο ΕΦΕΤ ήδη κατά τους προληπτικούς ελέγχους που πραγματοποίησε στις 14/05/08 έχει προβεί σε δέσμευση των ποσοτήτων και δειγματοληψία. Αναμένονται τα αποτελέσματα, ενώ περαιτέρω έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη και θα υπάρξει σύντομα ενημέρωση για τη διακίνηση του προϊόντος.

Σε ότι αφορά τα προηγούμενα σήματα, ο Ε.Φ.Ε.Τ. για να αποφευχθεί δημιουργία λανθασμένων εντυπώσεων, επιθυμεί να διευκρινίσει προς τον καταναλωτή τα παρακάτω:

Σε σχέση με το σήμα της 6ης Μαΐου 2008 που αφορούσε ποσότητα 3000 tn (για την ακρίβεια 2.970 tn) επιμολυσμένου με ορυκτέλαιο ηλιελαίου, ουκρανικής προέλευσης, που διακινήθηκε στη χώρα μας, από τα μέχρι σήμερα στοιχεία προκύπτει ότι έχουν δεσμευτεί 2.497,077 tn αραφινάριστο ή ραφιναρισμένο ηλιέλαιο, ενώ 42,76 tn έχουν εξαχθεί σε τρίτη χώρα και 78,12 tn είχαν αποδέκτη επιχείρηση η οποία δεν σχετίζεται με τα τρόφιμα. Συνεπώς, συνολικά έχουν δεσμευτεί και αποσυρθεί 2.617,82 tn ενώ απομένουν περίπου 352 tn. Στην απομένουσα ποσότητα των 352 tn περιλαμβάνονται 1) ένα μέρος το οποίο βρίσκεται στη διαδικασία απόσυρσης, 2) ένα μέρος το οποίο αποτελεί απώλειες κατά το ραφινάρισμα (κατά μέσο όρο περίπου 4% - ~119 tn) και 3) ποσότητες που δόθηκαν στην παραγωγή προϊόντων και στην κατανάλωση.

Μετά το σήμα της 9ης Μαΐου 2008, σε σύνολο 356.400 lt που διακινήθηκαν από την αλυσίδα καταστημάτων «LIDL HELLAS Α.Ε.» έχουν δεσμευτεί 304.377 lt.

Ο ΕΦΕΤ, από τις 6 Μαΐου 2008 μέχρι σήμερα, πραγματοποιεί καθημερινά ελέγχους σε διάφορες επιχειρήσεις τροφίμων, οι οποίες έχουν εμπλακεί στη διακίνηση των παραπάνω ποσοτήτων. Στον έλεγχο και στην ανάκληση/απόσυρση του επιμολυσμένου ηλιελαίου έχουν εμπλακεί και οι λοιπές αρμόδιες αρχές.

Επίσης, παρά τις υποχρεώσεις των προμηθευτών τους, ζήτησε από όλους τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα παραγωγής και διάθεσης (ΣΕΣΜΕ, αλυσίδες Σουπέρ Μάρκετ, ΣΕΒΤ, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, ΓΕΣΕΒΕ, ΠΟΕΣΕ, Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος, Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος) να προβούν στις προβλεπόμενες από το νόμο ενέργειες για την προστασία του καταναλωτή. Επίσης, ενημέρωσε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής ’μυνας, το Υπουργείο Υγείας και το Πρατήριο της Ελληνικής Αστυνομίας ώστε να μη διατεθούν ποσότητες επιμολυσμένου ηλιελαίου, με βάση τα ονόματα των προμηθευτών και των ονομάτων των συσκευασιών λιανικής πώλησης.

Ο ΕΦΕΤ καθημερινά ενημερώνει είτε μέσω Δελτίων Τύπου είτε μέσω της ιστοσελίδας του το καταναλωτικό κοινό.

Από το σύνολο των 54 δειγμάτων, από όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας και διάθεσης των προϊόντων στην αγορά, που λήφθηκαν για εργαστηριακή εξέταση και απεστάλησαν στο Γενικό Χημείο του Κράτους έχουν ληφθεί τα πρώτα εργαστηριακά αποτελέσματα, με βάση τα οποία προκύπτει ότι τα δείγματα ακατέργαστου και ραφιναρισμένου ηλιελαίου, τυποποιημένου ή μη, βρέθηκαν επιμολυσμένα με ορυκτέλαιο σε συγκεντρώσεις που κυμαίνονται από 80 mg/kg έως 538 mg/kg (ppm). Εκκρεμούν τα αποτελέσματα για 42 δείγματα από τα οποία 24 αφορούν ηλιέλαιο και τα 18 προϊόντα. Δείγματα έχουν σταλεί επίσης και σε εργαστήριο της ΕΕ.

Η Κεντρική Υπηρεσία του ΕΦΕΤ είναι συνεχώς σε επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις άλλες αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τη γενική διαχείριση του προβλήματος ο ΕΦΕΤ ακολουθεί τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες αναφέρουν τα κάτωθι:

1. Απόσυρση του συνόλου του ραφιναρισμένου ή ακατέργαστου επιμολυσμένου ηλιελαίου ουκρανικής προέλευσης (ή μιγμάτων που περιέχουν επιμολυσμένο ουκρανικό ηλιέλαιο)

2. Απόσυρση των τελικών προϊόντων, στα οποία έχει χρησιμοποιηθεί το ανωτέρω ηλιέλαιο ως πρώτη ύλη, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί εμπεριστατωμένα (με ανάλυση ή με σχετικό ισοζύγιο μάζας) ότι η συγκέντρωση ορυκτελαίου σε αυτά είναι μικρότερη από 300 ppm.

Τα παραπάνω μέτρα βασίστηκαν στην τοξικολογική αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (European Food Safety Authority, EFSA). Ειδικότερα αναφέρονται τα εξής:

Τα διαφόρου τύπου ορυκτέλαια κατανέμονται σε 4 κατηγορίες οι οποίες έχουν διαφορετικά επίπεδα αποδεκτής ημερήσιας πρόσληψης (Αcceptable Daily Intake, ADI), λόγω της διαφορετικής τους τοξικότητας και κατ'επέκταση του διαφορετικού κινδύνου για τη δημόσια υγεία. Οι κατηγορίες και τα αντίστοιχα ADI φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Κατηγορία ορυκτελαίου

ΑDI

(mg/ κιλό σωματικού βάρους)

Υψηλού ιξώδους

0-20

Μέτριου και Χαμηλού Ιξώδους, Τάξη Ι

0-1

Μέτριου και Χαμηλού Ιξώδους, Τάξη ΙΙ

0-0.01

Μέτριου και Χαμηλού Ιξώδους, Τάξη ΙΙΙ

0-0.01

*Στοιχεία από Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives

Από τοξικολογικής άποψης τα 300 ppm, λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τη διαθέσιμη πληροφόρηση αφορά ορυκτέλαιο υψηλού ιξώδους, σημαίνει ότι ένας ενήλικας βάρους 60 kg μπορεί να καταναλώσει καθημερινά 4 kg τροφίμου που περιέχει 300 ppm ορυκτελαίου ώστε να φτάσει στο ADI (ημερήσια αποδεκτή πρόσληψη) 20 mg/kg βάρους σώματος (την ημέρα). Έτσι τα 300 ppm παρέχουν ένα ικανοποιητικό περιθώριο ασφαλείας ως προς την κατανάλωση του συγκεκριμένου προϊόντος.

Βασιζόμενη στην διαθέσιμη πληροφόρηση, δηλαδή ότι το συγκεκριμένο ορυκτέλαιο με το οποίο έχει επιμολυνθεί το ηλιέλαιο είναι υψηλού ιξώδους, η EFSA κατέληξε στο ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.

Ο ΕΦΕΤ συνεχώς επικοινωνεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και με τις Αρχές των υπόλοιπων κρατών μελών για οποιοδήποτε νέο στοιχείο, όσον αφορά στο θέμα αυτό. Σύμφωνα με νέα ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκύπτει ότι οι Ουκρανικές Αρχές αδυνατούν μέχρι σήμερα να βρουν την αιτία επιμόλυνσης. Στα πλαίσια αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως επιπλέον μέτρο προτείνει, αν μέχρι την Τρίτη 20/05/08 δεν λάβει διαβεβαίωση ως προς την αιτία, θα εξετασθεί η λήψη μέτρων ασφάλειας. Εν τω μεταξύ, συστήνει τα Κράτη Μέλη να μην αποδέχονται την εισαγωγή ουκρανικού ηλιελαίου μέχρι τη λήψη των εν λόγω μέτρων από την ΕΕ.

Ο ΕΦΕΤ ενημερώνει επίσης ότι με την ολοκλήρωση των διαδικασιών απόσυρσης και ελέγχου κινεί και τις διαδικασίες επιβολής ποινικών και διοικητικών κυρώσεων για ευθύνες των επιχειρήσεων όπου συντρέχουν οι εκ του νόμου προβλεπόμενοι λόγοι. Ήδη με απόφαση του ΔΣ του ΕΦΕΤ και του Υφυπουργού Ανάπτυξης επεβλήθη προσωρινή αναστολή λειτουργίας της εταιρείας ΜΑΝΟΣ Α.Ε.

Ο ΕΦΕΤ συνεχίζει τους ελέγχους. Με κάθε νέα σχετική εξέλιξη, θα υπάρξει και άμεση ενημέρωση των καταναλωτών.


Ο πίνακας είναι από την εφημερίδα "ΕΘΝΟΣ 20/5/08"