Σάββατο, 19 Απριλίου 2008

Ομογένεια : Ανοιχτη Προσκληση σε Δημοσιο Διαλογο

Ανοιχτη Προσκληση σε Δημοσιο Διαλογο

Σας προσκαλούμε εγκάρδια!

Σάββατο 19 Απριλίου 2008

2:00 – 4:00 μ.μ

Χιώτικο Σπίτι

44-01 Broadway (και 44th Street)Astoria, NY 11103, USA

Tel: 1-718-204-2550

Ομογενείς, νέοι, ερευνητές, καθηγητές, ακαδημαϊκοί, καλλιτέχνες, άνθρωποι των γραμμάτων και της τέχνης, μέλη εθνικοτοπικών συλλόγων και ομοσπονδιών, επώνυμοι και ‘ανώνυμοι’ αξιωματούχοι της ομογένειας, φοιτητές, σπουδαστές και μαθητές,Πολλοί από μας, πέρα και πάνω από όλα, είμαστε Αμερικανοί πολίτες! Αλλά όμως Ελληνικής καταγωγής (Ελλαδικής η Κυπριακής)! Ο Ελληνισμός είναι ο υψηλότερος τίτλος τιμής που μας ενώνει όλους! Όλοι μαζί ενωμένοι προβληματιζόμαστε ανοιχτά και δημόσια. Συζητούμε και επιχειρούμε να απαντήσουμε σε μεγάλα και αγωνιώδη ερώτηματα γιά το μέλλον μας:

Πού πάμε ως εθνική κοινότητα; Ποιά τα κοινά οράματα και οι στόχοι που μας ενώνουν; Θεσμοί της ομογένειας, η εύρυθμη λειτουργία τους και οι δημοκρατικές μας ευαισθησίες! Μεγάλα ζητήματα που μας απασχολούν: παιδεία, εθνικά θέματα, εσωτερική οργάνωση του Ελληνισμού, lobby!

Συντονισμός:

*greekamericannewsagency.com



Open Invitation to a Public Dialogue

You are cordially invited!

Saturday 19 April 2008

2:00 - 4:00 PM

Chian Federation

44-01 Broadway (and 44th Street)

Astoria, NY 11103, USA

Tel: 1-718-204-2550

Hellenic expatriates, youth, researchers, professors, artists, people of letters and the arts, members of local-ethnic organizations and federations, titled and ‘anonymous' officers of the expatriate Hellenes, university students, students and pupils,

Most of us, above and beyond everything else, are American citizens! But we are Hellenes (Grecian & Cypriot Hellenic Origin)

Hellenism is our highest title that unites us all! All of us commune in unison with one another, openly and publicly. All of us engage in dialogue and together try to answer some very large and agonizing questions about our future:

Where are we going as an ethnic community? What are our common visions and objectives that unite us? Institutions of expatriate Hellenism, their proper operation and our democratic idiosyncrasies! Big issues that concern us all: education, national issues, organization of Hellenic civil life, lobby!

Organizers:

*greekamericannewsagency.com