Κυριακή, 9 Σεπτεμβρίου 2007

ΚΟΝΤΥΛΟΠΟΣ


Στην τελική φάση ολοκλήρωσης βρίσκεται η κατασκευή της παράκαμψης Κοντυλόπου, με την ολοκλήρωση του έργου ο χρόνος της διαδρομής προς την Χώρα μειώνεται έως και 10 λεπτά.