Συνεταιρισμός


--------------------------------
Προστέθηκε στις 21/08/2012ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 2011H Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου ενημερώνει τους παραγωγούς, ότι καταβλήθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε 68.014 δικαιούχους γεωργούς και κτηνοτρόφους, σε όλη την Ελλάδα, το ποσό της εξισωτικής αποζημίωσης -για το έτος 2011- ύψους 126 εκατομμυρίων ευρώ.

Η πληρωμή αφορά σε όσους δικαιούχους πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια και δεν παρατηρήθηκαν ελλείψεις στις αιτήσεις τους.

Οι παραγωγοί  δικαιούχοι στους οποίους δεν καταβλήθηκε η σχετική αποζημίωση, μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ:  http://www.opekepe.gr/searchExisotiki.asp χρησιμοποιώντας τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), τον ΑΜΚΑ και τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή να επικοινωνήσουν με την Ένωση Μαστιχοπαργωγών Χίου, προκειμένου να προσκομίσουν τα απαιτούμενα συμπληρωματικά δικαιολογητικά μέχρι τις 31 Αυγούστου 2012.--------------------------------
Προστέθηκε στις 24/06/2012

ΦΟΡΟΥΜ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ &ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΙΟΥ
http://www.facebook.com/groups/MASTIXAGROUERS/

 
Προστέθηκε στις 09/04/2012

Την Κυριακή 22 Απριλίου στις 19:00 στο γραφείο του Συνεταιρισμού Πυργίου στην Πλατεία, θα γίνει η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ με αντικείμενο τα εξής θέματα:
  1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011
  2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012
  3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΣΤΟΧΟΙ για το 2012
Η συμμετοχή όλων των μαστιχοπαραγωγών θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα επιτυχίας της συνέλευσης.

------------------------- 

Προστέθηκε στις 22/12/2011


Πρόγραμμα «Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης προϊόντων ΠΟΠ - ΠΓΕ στην εσωτερική αγορά (Ελλάδα, Γερμανία, Γαλλία)» που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2010  και θα ολοκληρωθεί σε τρία έτη σε συνεργασία των ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΧΙΟΥ, ΝΑΞΟΥ & ΖΑΚΥΝΘΟΥ για την προώθηση των προϊόντων τους.
Περισσότερα για το πρόγραμμα στον παρακάτω σύνδεσμο :


----------------------------------------------------------
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ 2011 - 2011
                                                                                  Προστέθηκε στις 22/12/2011
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ -ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
Για τη μαστίχα εσοδείας 2011, η τιμολόγηση  καθορίζεται ανάλογα με την καθαρότητα της παραδιδόμενης από τον παραγωγό μαστίχας (πίτα- χονδρή- ψιλή-κουκούρι) κατά κιλό ως εξής :
ΠΙΤΤΑ- ΧΟΝΔΡΗ ΨΙΛΗ- ΚΟΥΚΟΥΡΙ
Ποιοτική κατάταξη
Κατηγορία
Ένδειξη συσκευής οπτικού ελέγχου
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
Α
Εμπορεύσιμη
0 - 200
75,00 ευρώ
Β
B1
Β2
Αποδεκτή
201 – 400
401 - 600
601 - 2000
72,00 ευρώ
71,00 ευρώ
70,00 ευρώ
Γ
Προς καθαρισμό
2001 - 4000
62,00 ευρώ
Δ
Προς απόσταξη
4001 – 6000
40,00 ευρώ
Ε
Κολλήματα
6000 και πλέον
10,00 ευρώ

Επιπλέον κατηγορίες:
1) Υποκίτρινη (καθαρή) μαστίχα εσοδείας 2011 θα παραδίδεται χωριστά.  Η δε τιμή της θα καθορίζεται με βάση την ένδειξη της συσκευής  οπτικού ελέγχου όπως περιγράφεται ανωτέρω.
2) Κίτρινη & υποβαθμισμένη μαστίχα παλαιοτέρων του 2011 εσοδειών θα παραδίδεται εις τον προς τούτο εξουσιοδοτημένο υπάλληλο και θα τιμολογείται αναλόγως των οργανοληπτικών (χρώμα, σύσταση, γεύση, ευθριψία κτλ) της χαρακτηριστικών.
3) Σβολιασμένη καθαρή,                                                                      62,00ευρώ.
4) Σβολιασμένη με ξένες ύλες ,μέχρι                                                    40,00ευρώ.
5) Σκόνη εφάπαξ κατά την παράδοση                                                    2,00ευρώ.
6) Νεροπινάδες εφ΄ άπαξ κατά την παράδοση                                       2,00ευρώ.
7) Υποπροϊόντα εφ΄ άπαξ κατά την παράδοση                                      2,00ευρώ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

v  Η παράδοση της μαστίχας από τους παραγωγούς θα γίνεται, στις εγκαταστάσεις του Εργοστασίου Μαστίχας της Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου στην Καρδαμάδα (είσοδος από την πλευρά της Λαχαναγοράς) κατόπιν τηλεφωνικής ρύθμισης ραντεβού στα τηλέφωνα:(2271078378  εσωτ.300 ή στο 2271081133).
v  Οι παραγωγοί υποχρεούνται να προσκομίζουν την καθαρή μαστίχα σε ασφαλή συσκευασία για την αποφυγή συσσωματωμάτων κατά την μεταφορά και σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής.
v  Οι άλλες κατηγορίες (σκόνη, νεροπινάδες, υποπροϊόντα) θα συσκευάζονται σε κιβώτια ή σακιά.
v  Την αποκλειστική ευθύνη της παραλαβής έχει το συνεργείο παραλαβών της ΈνωσηςΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΜΑΣΤΙΧΑΣ
v  Οι παραλαβές μαστίχας αρχίζουν την 5η Δεκεμβρίου 2011 και τελειώνουν την 10η Μαΐου 2012.

ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΜΑΣΤΙΧΑΣ

  1. Η μαστίχα είναι τρόφιμο και ως εκ τούτου οι παραγωγοί έχουν την υποχρέωση, όπως επιβάλλει η Ευρωπαϊκή - Εθνική Νομοθεσία και το Καταστατικό της Ε.Μ.Χ να την παραδίδουν καθαρή χωρίς ξένες ύλες.
2.    Η μαστίχα είναι προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και με βάση την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία απαγορεύεται κατά την παραγωγική διαδικασία και τον καθαρισμό η χρήση οποιασδήποτε ουσίας (απορρυπαντικά κ.τ.λ).
3.    Η προς παράδοση μαστίχα πρέπει οπωσδήποτε να είναι επιμελώς πλυμένη με άφθονο καθαρό νερό. Άλλως δεν θα παραλαμβάνεται.
4.    Σε όλες τις παρτίδες (πίττα-χονδρή-ψιλή-κουκούρι) μετά το κοσκίνισμα θα γίνεται συστηματικός έλεγχος της καθαρότητας με τη χρήση συσκευής οπτικού ελέγχου καθαρότητας και η μαστίχα θα κατατάσσεται σε ποιοτικές κατηγορίες σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
ΠΙΤΤΑ- ΧΟΝΔΡΗ –ΨΙΛΗ- ΚΟΥΚΟΥΡΙ
Ποιοτική κατάταξη
Κατηγορία
Ένδειξη συσκευής οπτικού ελέγχου
Α
Εμπορεύσιμη
0 - 200
Β
B1
Β2
Αποδεκτή
201 – 400
401 - 600
601 - 2000
Γ
Προς καθαρισμό
2001 - 4000
Δ
Προς απόσταξη
4001 – 6000
Ε
Κολλήματα
6001 και πλέον

 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.18 -12-1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων, αποφάσισε τα εξής:
1) Απαγορεύει αυστηρά  την χρήση ανεπιθύμητων ουσιών στην παραγωγική διαδικασία όπως Ευρωπαϊκή - Εθνική νομοθεσία και το καταστατικό επιτάσσουν.
2) Συνεχίζει την λήψη δειγμάτων κατά την παράδοση και τη χημική ανάλυση της μαστίχας. Η διαδικασία της δειγματοληψίας θα συνεχισθεί με τη λήψη σφραγισμένων δειγμάτων παρουσία του παραγωγού που θα τοποθετούνται σε φακέλους ασφαλείας
3) Η επιλογή των προς εξέταση δειγμάτων θα γίνεται όπως και τις προηγούμενες χρονιές σε ποσοστό 10% επί του συνόλου των δειγμάτων (το ποσοστό είναι στατιστικά σημαντικό) σύμφωνα με την πιο κάτω διαδικασία.

           ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1ον Κάθε παραγωγός κατά την παράδοση της μαστίχας του, εφοδιάζεται με το αντίγραφο του πρωτοκόλλου δειγματοληψίας στο οποίο αναγράφετε και ο αριθμός δείγματος.
2ον Καθημερινά γίνεται κλήρωση με ευθύνη του επικεφαλής του συνεργείου παραλαβής  μεταξύ  
κλήρων που φέρουν τα ψηφία 1,2,3,4,5,6,7,8,9,και 0.
3ον Συντάσσεται και υπογράφεται από τον  προϊστάμενο του συνεργείου παραλαβής το Πρακτικό
Επιλογής Δειγμάτων αντίγραφο του οποίου παραδίδεται στον Δ/ντή.
4ον Επιλέγονται για εργαστηριακό  έλεγχο  τα δείγματα μαστίχας που το τελευταίο ψηφίο του αριθμού που αναγράφεται στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας τους είναι το ίδιο  με το ψηφίο που κληρώθηκε.

Παραμένει σε ισχύ η απόφαση του Δ.Σ. σύμφωνα με την οποία:

α] Στους παραγωγούς στην μαστίχα των οποίων θα ανιχνευθεί η παρουσία χημικών καταλοίπων η απορρυπαντικών  επιβάλλεται η ποινή της τιμολόγησης προς εννέα (9) ευρώ κατά κιλό.
β] επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματος του

ΖΥΓΙΣΗ -ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΑΣΤΙΧΑΣ

Η ζύγιση της μαστίχας θα γίνεται κατά τύπο μετά το κοσκίνισμα.

ΕΝΤΥΠΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ.
Προς αποφυγή λαθών, την απρόσκοπτη καταβολή των πληρωμών και την τήρηση των στοιχείων για την καταβολή της ευρωπαϊκής οικονομικής ενίσχυσης ο παραγωγός οφείλει να γνωρίζει:
1.τον Αριθμό Αστυνομικής του Ταυτότητος
2.τον Αριθμό του Φορολογικού του Μητρώου και
3.τον Αριθμό Λογαριασμού Καταθέσεων του στην ΑΤΕ

ΤΡΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο τρόπος πληρωμής και το ύψος της προκαταβολής θα καθοριστούν με νεότερη εγκύκλιο  
Με απόφαση του το ΔΣ της ΕΜΧ αποφάσισε οι πληρωμές της μαστίχας εσοδείας 2010 - 2011 να εξοφληθούν ως εξής :   


  • 33% Προκαταβολή 30 ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης
  • 67% εξόφληση σε 210 ημέρες από την παράδοση