Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2013

ΑΓΡΟΤΙΚΑ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ : ΡΙΖΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ & ΑΒΑΣΤΑΧΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ αρχομένης από 1/1/2014

Μετά την ψήφιση χθές βράδυ του φορολογικού νομοσχεδίου, ριζικές αλλαγές θεσπίστηκαν στην φορολογία εισοδήματος από γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Συγκεκριμένα με την κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 44 του Κ.Φ.Ε. όλα τα εισοδήματα που  αποκτώνται από 1η Ιανουαρίου 2014 από ατομική γεωργική επιχείρηση θα υποβάλλονται σε φόρο με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%), ενώ το αγροτικό εισόδημα θα φορολογείται πλέον με βάσει τα  βιβλία Εσόδων - Εξόδων, με εξαιρέσεις που θα υπάρξουν για τα μικρά αγροτικά εισοδήματα.

Αφού δημοσιευθεί σε ΦΕΚ το φορολογικό νομοσχέδιο θα επανέλθουμε με περαιτέρω ανάλυση.