Σάββατο, 15 Μαρτίου 2008

ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΙΦΚΙΟ!!


Συνεχίζετε η διάνοιξη του δρόμου από την θέση Ίφκιος, μέχρι και την διασταύρωση της παράκαμψης προς Μεστά. Ήδη έχει διανοιχθεί ο δρόμος μέχρι το Κέντρο Υγείας, και απομένει ένα μικρό κομμάτι μέχρι και την διαστάυρωση.