Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2008

Mediterra: Πρεμιέρα στην Εναλλακτική Αγορά στις 28/2Την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2008 αρχίζει η διαπραγμάτευση όλων των μετοχών της εταιρείας Mediterra A.E. (7.300.000 μετοχές) στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Ο μέγιστος αριθμός μετοχών που κατανεμήθηκε μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης σε μη ειδικό επενδυτή ανήλθε σε 359.160 μετοχές και σε ειδικό επενδυτή ανήλθε σε 138.101 μετοχές. Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της μετοχής είναι ΜΑΣΟΠ με ελληνική γραμματοσειρά και MSHOP με λατινική γραμματοσειρά. Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας είναι 1,94 ευρώ ανά μετοχή.

Πηγή : Εφημερίδα "Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ"