Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2008

ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ

Επιβεβαίωση του Διοηκητή του Νοσοσοκομείου Γ. Ξενάκη. Σήμερα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 74 τεύχος Β' (22/1/08) ο νέος οργανισμός του Σκυλίτσειου.