Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2007

ΜΑΣΤΙΧΑ και ΕΝΩΣΗ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Νοέμβριος, εποχή καθαρίσματος του Μαστιχιού.

Μετά από 6 μήνες κοπιαστικής εργασίας στα χωράφια, και αφού η
μαστίχα έχει συλλεχθεί, οι μαστιχοπαραγωγοί ξημερωβραδιάζονται πάνω από τα ταψιά, και κούκουδο το κούκουδο καθαρίζουν αυτό το λευκό χρυσάφι της χιώτικης γης για να το παραδώσουν στην ¨Ενωση Μαστιχοπαραγωγών και να εξοικονομήσουν τα προς το ζειν.


Είναι χρόνια τώρα που ζούμε τον αγώνα αυτών των ανθρώπων, που με οίστρο και υπομονή παράγουν την Μαστίχα και κρατούν ζωντανά τα χωριά της νότιας Χίου.

Αναμφισβήτητα η συνεισφορά της ¨Ενωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου τα τελευταία χρόνια είναι μεγάλη στην άνοδο, του οικονομικού επιπέδου των Μαστιχοπαραγωγών, και αυτό θα πρέπει να αναγνωριστεί από όλους.

Δεν μπορούμε όμως να μην εστιάσουμε την προσοχή μας, στην παντελή έλλειψη, οργανωμένης και συνεπούς προσπάθειας, εξεύρεσης τεχνολογικών λύσεων για την πιο εύκολη καλλιέργεια και προπαρασκευή του Μαστιχιού. Δεν είναι δυνατόν οι παραγωγοί σήμερα να συλλέγουν την Μαστίχα και να την επεξεργάζονται (πριν την παράδοση της) όπως οι πρόγονοι μας τον 18ο αιώνα.

Αν εξαιρέσει κανείς κάποιες μεμονωμένες τεχνολογικές ευρεσιτεχνίες, κανενός είδους τεχνολογική πρόοδος δεν έχει επιτευχθεί τα τελευταία 200 χρόνια στην παραγωγή της μαστίχας. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που μεγάλο μέρος της ευθύνης βαρύνει την ¨Ενωση Μαστιχοπαραγωγών, ως τον μοναδικό διαχειριστή αυτού του προιόντος.

Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν φτάνει που η ‘Ενωση, δεν συνεισφέρει τεχνολογικά.
Tα 3 τελευταία χρόνια έχει εγκατασταθεί στην ¨Ενωση, σύστημα παραδόσεως του μαστιχιού με μάτι LASER, που τι κάνει αυτό το σύστημα?

Σαρώνει την ποσότητα μαστιχιού που ο κάθε Μαστιχοπαραγωγός παραδίδει και ανάλογα το πόσο καλά καθαρισμένο είναι το διαβαθμίζει σε ποιότητες, και ανάλογα σε τιμή αγοράς.

Με λίγα λόγια οι Μαστιχοπαραγωγοί έρχονται αντιμέτωποι με τις μηχανές, και ως αποτέλεσμα? Πρέπει να ξημερωβραδιάζονται, για να καθαρίσουν το Μαστίχη με τέτοιο τρόπο που να περάσει από το LASER σαν Α ποιότητας για να πάρουν την τιμή ΠΟΥ πρέπει.

Και τείθεται το ερώτημα, η Ένωση πολύ καλά κάνει και θέτει τεχνολογικές καινοτομίες στην διαδικασία συλλογής από τους παραγωγούςς. Μήπως όμως θα έπρεπε αυτές οι καινοτομίες να εφαρμοστούν και για την βοήθεια των αγροτών στην διαδικασία παραγωγής?

Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί πολύ φοβάμαι ότι οι άνθρωποι της ένωσης ενδιαφέρονται περισσότερο για την οργάνωση των πωλήσεων , και λιγότερο για την οργάνωση της παραγωγής.

Αποτέλεσμα αυτών? ΅Ενώ η μαστίχα θα μπορούσε να αποτελέσει πηγή εισοδήματος για πολλούς νέους ανθρώπους, σήμερα καλλιεργείται από τις ηλικίες των 60 και 70 ετών.

Κατά την άποψη μου επιβάλλεται η Ένωση να βοηθήσει στην στροφή της καθετοποίησης και αυτοματοποίησης της παραγωγής μαστίχας, έτσι ώστε να δεσμεύσει ένα μεγάλο μέρος ανθρώπινου δυναμικού που σήμερα σνομπάρει την παραγωγή του προιόντος, και στρέφεται σε άλλου είδους οικονομικές δραστηριότητες, συνήθως εκτός Χίου.